Akce v roce 2010

Na Štěpána roku 2010 jsme se opět sešli na návsi, abychom si společně zazpívali koledy.  Díky ohýnku nám letos nebyla taková zima, navíc jsme tím přilákali i pár dobrovolných hasičů 😉 Mildové Frýdlové letos přispěli i s trubkou a kytarou, navíc jsme vyrobili dvacet zpěvníků, takže zpěvuchtiví  koledníci si přišli na své.  Pokud si chcete zpěvník prohlédnout a něco z něj nacvičit do příštího Štěpána, rádi vám ho pošleme!

Měl by Josef II. z třebaňského posvícení radost? Víte, proč je posvícení „havelské?“ A proč je posvícení „posvícení“? Že hospoda svítila déle do noci než obvykle? To jistě ano, ale posvícení, původně „posvěcení“ bylo výroční slavností vysvěcení kostela. Ale proč havelské? Inu každá farnost měla své posvěcení jindy, takže lidé jezdili slavit z blízkého i dalekého okolí. Z toho neměl velkou radost císař Josef II. Měl pocit, že poddaní by měli hlavně pracovat a ne flámovat, a tak nařídil, že posvícení se bude v celé monarchii držet třetí říjnovou neděli po svátku sv. Havla. Takto zavedl reformátor jednotné „císařské“ neboli také havelské posvícení, čímž dal venkovanům hezkou příležitost slavitPřečtěte si více →

1. Výstavba vodovodu a kanalizace Současný plán výstavby VaK  předpokládá přivedení vody z vrtů na Halounech, dále výstavbu ČOV u Svinař a tlakové přečerpávání odpadních vod ze Z.T. k této čističce. Projekt je rozpracován a je na něj vydáno stavební povolení. Po odborné konzultaci jsme dospěli k závěru, že pro naši obec je nejvýhodnější v tomto projektu pokračovat. Tlakové řešení kanalizace směrem ke Svinařům není finančně zatěžující; z hlediska investičních i provozních nákladů na ČOV je lze naopak hodnotit jako výhodné. Dokončení celé stavby je však ohroženo skutečností, že obec Svinaře nezískala dotaci na výstavbu ČOV, což znamená, že nyní realizuje pouze vodovod. Budeme tedy usilovat o urychlené připojeníPřečtěte si více →