Spolek SALTO – Sdružení Aktivních Lidí Třebaně a Okolí – působí v Zadní Třebani od roku 2010.

Naším cílem je rozvoj občanské společnosti, ochrana životního prostředí a podpora kultury a vzdělání.

Spolupracovali jsme se zadnotřebaňskou školou (kroužek angličtiny, výtvarný kroužek, organizace výuky hudebních nástrojů a zpěvu), pořádali jsme Sedlácké a řemeslné trhy s dílnami pro děti, podílíme se na programu třebaňského Havelského posvícení, účastníme se práce zastupitelstva, kde máme na starost péči o zeleň v obci, pořádáme Tříkrálovou sbírku a další příležitostné kulturní aktivity. Spolupracujeme s místním pěveckým sborem Třebasbor.