Tříkrálový koncert je za námi. 5.1. 2020 jsme v řevnickém kostele sv. Mauritia zazpívali Michnovu Vánoční muziku, Canto Carso předvedlo koledy v úpravě Jaroslava Krčka a společně jsme z kůru nakonec zapěli Credo z Rybovy České mše vánoční. Mockrát děkujeme Cantu, že přijalo naše pozvání. Děkujeme všem muzikantům, kteří nám hráli. Housle: Anička Veverková a Dominika Šusterová, hoboj, flétna: Monika Boušková, fagot: Eliška Kirova, Václav Fürbach, příčná flétna: Jiří Kylar, varhany: Ivanka Kylarová. Operní sólista Lukáš Hynek Krämer se postaral o majestátní příspěvek v podobě Rybových Arií, Aničce Veverkové a Monice Bouškové děkujeme za svěží Telemannovu Kanonickou sonátu č. 1 G dur. Navzdory kostelnímu chladu jistě všechny přítomné hřálo vědomí, že svým kouskem přispěli lidem v nouzi. Velký dík patří řevnické charitě – zejména Eva Vaculíková, Helenka Pavelková a Jirka Kylar mají lví podíl na přípravě a propagaci koncertu. A v neposlední řadě samozřejmě děkujeme vám všem, kteří jste si nás přišli poslechnout a přispěli do charitní kasičky.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.