V neděli 4. ledna 2015 jsme prošli Zadní Třebaní a koledovali pro Tříkrálovou sbírku. Všem, kteří vyslechli náš zpěv a přispěli lidem v nouzi, mockrát děkujeme. V obci se podařilo vybrat 5347,- Kč.

Zde je poděkování řevnické charity:

Děkujeme za Vaše příspěvky v rámci Tříkrálové sbírky. Letošní výtěžek Tříkrálové sbírky 2015 ve farnosti Řevnice a okolí je 118 490 Kč a díky štědrosti dárců a úsilí koledníků je částka určená na pomoc bližním letos ještě vyšší než v minulých letech.

Děkujeme všem dárcům za štědrost i těm, kteří se zapojili do sbírky jako králové nebo pomáhali organizačně.

Vybrané prostředky budou použity na pomoc v nejbližším okolí a část prostředků bude využita na charitativní akce v celé ČR i v zahraničí:
• podporu místním lidem v tíživé životní situaci
• podporu nových Farních charit v pražské arcidiecézi
• podporu nemocnice Arcidiecézní charity Praha v Ugandě

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.