Saltopruhled.png
Sdružení aktivních lidí Třebaně a okolí

O čem se mluví

Díky za vaše hlasy

Děkujeme za vaši podporu v komunálních volbách 2018. Blahopřejeme všem nově zvoleným třebaňským zastupitelům a přejeme hodně síly a dobré vůle při vedení Zadní Třebaně v příštích čtyřech letech.

SALTO, z.s.
VOLBY 2018: SALTO nezávislých kandidátů

Jsme sdružení nezávislých kandidátů a členů spolku SALTO. Spojuje nás život v Zadní Třebani, kterou jsme si vybrali jako své místo k životu. Rádi bychom, aby Zadní Třebaň dál rostla v krásnou obec v krásné krajině. Jsme si jisti, že toho lze dosáhnout pouze spoluprací všech volebních sdružení. S nimi nás spojují témata:

ŽIVÁ NÁVES - Dejme naší obci srdce.
Oživíme náves u dětského hřiště, abychom se tam rádi potkávali a mohli se i občerstvit.
Podpoříme vybudování příjemného místa pro „sousedská setkávání“, které bude k dispozici nám všem pro pořádání malých setkání a kulturních akcí.

BEZPEČNÁ CESTA - Pusťme děti na kole do Řevnic a nebojme se o ně.
Napneme síly na vybudování bezpečné cesty/cyklostezky do Řevnic, abychom tam my a naše děti mohly bez starosti dojít či dojet na kole do školy, na kroužky, do práce a do kina.

Navíc, podle našich zkušeností a s ohledem na výsledky rozvojové studie, je v obci třeba řešit:

ČISTÝ VZDUCH – Dýchám, tedy jsem – dýchejme bez obav na podzim i v zimě.
V rámci mezinárodní studie změříme a poskytneme jednoduchý informační systém o kvalitě ovzduší ve vašem nejbližším okolí, poukážeme na příčinu a následek znečištění ovzduší a jak mu předejít.
Pomůžeme s podáním žádosti o dotaci na nové zdroje vytápění od Státního fondu životního prostředí.

DEŠŤOVÁ VODA - Buďme připraveni na další léta bez deště.
Podpoříme snahu občanů úsporně hospodařit s vodou a získat finance na zachycení dešťové vody v rámci dotací „Dešťovka“ od Státního fondu životního prostředí.

PLÁNOVANÝ ROZVOJ - Mějme budoucnost obce i ve svých rukou.
Prosadíme zpracování dlouhodobé koncepce rozvoje obce se zapojením veřejnosti navazující na studii, která proběhla v roce 2012.
Budeme pak schopni rychle reagovat na vyhlášené státní a evropské dotace (výsadba stromů, chodníky, úprava návsi, dešťová voda atd.).
Aktivity rozvoje obce budou promyšlené a v návaznosti na plán rozvoje obce.

KVALITNÍ ŠKOLA A ŠKOLKA - Vyzvedávejme své děti ze školy i školky s klidem a radostí.
Podpoříme snahu školy a školky o rozvoj kvalitní výuky a mimoškolních aktivit.
Podpoříme rozvoj učení venku a stavbu venkovní učebny, rozšíření školy o další prostory pro pohodlnější výuku v pěti ročnících, úpravu školního pozemku a hřiště.
Copyright © SALTO z.s., publikování nebo šíření obsahu webové prezentace http://www.os-salto.cz je bez písemného souhlasu majitele zakázáno. Všechna práva vyhrazena.
16183/663/663a DRP  created by B.P&Co. /37