Saltopruhled.png
Sdružení aktivních lidí Třebaně a okolí

Co bylo

Kdo jsme a proč kandidujeme?

Jak a proč jsme vznikli? Co se nám povedlo a co ne? Proč kandidujeme v komunálních volbách?Před čtyřmi lety jsme s přáteli Hovorkovými založili v Zadní Třebani občanské sdružení SALTO, tj.„Sdružení aktivních lidí Třebaně a okolí“. Připomínkovali jsme tenkrát krajskému úřadu tzv. „obchvat Řevnic“, který by znamenal, že nad třebaňskými chatami povede na pilotech silnice druhé třídy. Předchozí třebaňské zastupitelstvo tuto variantu krajskému úřadu schválilo a my jsme zjistili, že naše snahy chránit obec a krajinu před podobnými monstrózními stavbami mají u úřadů větší váhu, pokud se zaštítíme hlavičkou občanského sdružení. Myslím, že tehdy také vznikl nápad rozhýbat dění v naší milé Zadní nejen vlastní aktivitou, ale i přímo prací v zastupitelstvu. Jsme malé sdružení o sedmi členech, proto jsme před minulými volbami oslovili další zájemce o práci pro obec a dali dohromady kandidátku „SALTO a nezávislí“. Výsledky voleb tehdy ukázaly, že potřebu změny jsme nepociťovali sami. V této práci chceme nyní pokračovat, jednoduše proto, že tu žijeme, máme to tady rádi a není nám lhostejné, co se tu děje. Co se nám tedy z našeho minulého volebního programu podařilo realizovat a co nikoliv?

Co se týče podpory kultury a vzdělání v obci, sami jsme se tohoto úkolu zhostili tím, že jsme organizovali Sedlácké a řemeslné trhy s doprovodným vzdělávacím programem pro děti, zajistili jsme odpolední výuku na hudební nástroje ve třebaňské škole, dva roky jsem ve škole vedl kroužek angličtiny a také jsme se tam angažovali v řešení nedávných personálních problémů. Letos jsme se ujali organizace Tříkrálové sbírky a na Štěpána vždy vyzýváme spoluobčany, aby si s námi zazpívali koledy kolem ohně v zahradě. Co se týče práce v zastupitelstvu, zásluhou zesnulého starosty Stanislava Balíčka jistě bylo, že pro obec vyjednal dobrou variantu řešení vodovodu a kanalizace. V tomto směru odvedl obrovský kus práce. Věcí, kterou jsme obci přispěli, byla iniciace Rozvojové studie obce, kterou vypracovali Šárka Sodomková, Petr Mareš a Jan Bartoň. Na veřejných schůzích a pomocí dotazníků se podařilo zjistit názory místních na stávající i plánované stavby. Studie visí na webu obce a 26. září 2014 proběhla její veřejná prezentace. V rámci studie vznikly i velmi pěkné návrhy možné podoby některých klíčových míst v obci. Jsme přesvědčeni, že by zastupitelé měli znát názory občanů na řešení jednotlivých problematických míst ve vsi a zároveň by měli být ochotni svěřit plány do rukou lidem, kteří věci dobře rozumí. Pak by nemuselo docházet k podobným nešťastným úpravám, jako bylo pokácení javoru u kapličky na návsi jen proto, že by bránil nové betonové zídce. Oproti původnímu záměru jsme nenašli odborníka na získávání grantů. Starosta Balíček po volbách bohužel změnil názor a tohoto bodu se nedržel. Grantového odborníka však máme nyní na druhém místě naší kandidátky, takže předpokládáme, že se nám to teď už povede. Ing. Eva Balatková má bohaté zkušenosti v oblasti získávání dotací z EU a jejich realizace. Díky její iniciativě chceme pro obec získat mnohem více financí, než se dařilo doposud. Studie rozvoje obce ukázala, jaké problémy pálí většinu místních, a právě na nich chceme pracovat: vybudování vodovodu a kanalizace, chodníku do Řevnic, rozšíření školy o pátý ročník, úprava návsi i okolí nádraží, zajištění čistoty ovzduší v topné sezóně. Pozornost bychom chtěli zaměřit více i k seniorům. Na jaře jsme zorganizovali čtení ze starých třebaňských kronik, v rámci obce bychom chtěli prosadit i rozšíření sociálních služeb pro seniory dle jejich momentálních potřeb (detailní volební program najdete zde). Je toho hodně, ale z vlastní zkušenosti už víme, že když se pustíme do dobré a smysluplné věci, přidávají se i ostatní.

Netroufám si odhadnout, nakolik se podaří zopakovat volební úspěch před čtyřmi lety, tenkrát jsme přeci jen byli jedinou „opozicí“. Ono však nakonec stejně nezáleží ani tak na tom, které sdružení získá ve volbách nejvíce mandátů, ale zda se tam dostanou lidé, kteří umějí jeden druhému naslouchat a kteří v diskusi sledují pádné argumenty a ne jen svůj vlastní zájem. A samozřejmě zdali jsou i ochotni a schopni nějak odborně přispět. Mým přáním je, aby právě z takových lidí vzešlo naše nové zastupitelstvo.

František Chlaň, SALTO

Copyright © SALTO z.s., publikování nebo šíření obsahu webové prezentace http://www.os-salto.cz je bez písemného souhlasu majitele zakázáno. Všechna práva vyhrazena.
16183/663/663a DRP  created by B.P&Co. /32