Saltopruhled.png
Sdružení aktivních lidí Třebaně a okolí

Trhy

Tržní řád a přihláška prodejce

Tržní řád sedláckých a řemeslných trhů.TRŽIŠTĚ
Tržiště je vymezený prostor, kde mají pěstitelé, chovatelé, výrobci a řemeslníci možnost prodávat své zboží. Mohou je zastoupit rodinní příslušníci, případně jiní, jimi určení prodejci.
Zboží je nabízeno a prodáváno na prodejních stáncích a stolech, které poskytuje pořadatel, nebo ve vlastních, stylových stáncích. Jejich rozmístění a čas prodeje stanoví pořadatel.
Prodejní sortiment vymezuje tržní řád.

PRODEJNÍ MÍSTO
Prodejní místo-stánek musí být na vhodném, trvale viditelném místě označen jménem a příjmením, případně obchodním jménem a identifikačním číslem provozovatele.
Prodejce je povinen dodržovat tržní řád a obsadit pouze takové tržní místo, které mu bylo přiděleno.

ČISTOTA A BEZPEČNOST
prodejní stánek i prodejní místo a jeho okolí udržovat v čistotě
dodržovat zásady osobní hygieny,
odpad a obaly ze zboží na vlastní náklady odvézt do popelnic mimo katastr obce,
k prodeji a nabídce zboží používat prodejní zařízení zhotovená ze zdravotně nezávadného a dobře čistitelného materiálu,
dovézt nabízené plodiny již očištěné a zbavené zavadlých částí,
pro prodej živočišných produktů dodržovat základní veterinární a hygienické podmínky, dle přílohy tržního řádu,
osobními, ani jinými vozidly nevjíždět do prostoru tržiště, a po vyložení zboží parkovat v prostoru určeném pořadatelem.
Pro prodejce je v místě tržiště zajištěna tekoucí voda. Toalety jsou k dispozici v místním hostinci, pro hosty zdarma, pro ostatní za 5,-Kč.

PRODEJNÍ SORTIMENT
Na tržišti se mohou prodávat výpěstky a výrobky pocházející výhradně z domácí (české) produkce.
Z široké nabídky například: pečivo, chléb, koláče, mošty a sirupy, zelenina, ovoce, džemy, mléčné a masné výrobky, květiny, sazenice, byliny a koření, vejce, víno, destiláty, atp.
Řemeslné výrobky: drátenické, keramické, košíkářské a textilní, šperky, nářadí, dekorace, atp.
Pořadatel si vyhrazuje právo posoudit prodejní sortiment a případně nevhodný sortiment z prodeje vyloučit.

DALŠÍ USTANOVENÍ
Plán tržních dní a prodejní doby určuje pořadatel.

Prodejci jsou povinni dodržovat ustanovení zákona o živnostenském podnikání, pokud se na ně vztahuje. Prodejce je povinen na vyžádání vydat kupujícímu doklad o zaplacení podle platných předpisů ČR. Všichni prodejci jsou povinni dodržovat ustanovení zákona o zemědělství, hygienické a veterinární předpisy.
Prodejce je zodpovědný za všechny škody, které sám nebo jeho pomocníci zaviní.

POŘADATEL:
SALTO o.s., K Voškovu 103, 267 29 Zadní Třebaň, IČO: 228221023, info@os-salto.cz, www.os-salto.cz,
Kontaktní osoba: Blanka Hovorková Maříková, tel.: 603 958 123


Přihláška
Tržní řád

Copyright © SALTO z.s., publikování nebo šíření obsahu webové prezentace http://www.os-salto.cz je bez písemného souhlasu majitele zakázáno. Všechna práva vyhrazena.
16183/663/663a DRP  created by B.P&Co. /38