Saltopruhled.png
Sdružení aktivních lidí Třebaně a okolí

Co bylo

Jak by třebanští tříbili Třebaň

Výsledky ankety z června 2010Na konci června 2010 našli obyvatelé Zadní Třebaně ve svých schránkách anketu, v níž se mohli vyjádřit k místnímu dění. Výběr položených otázek přirozeně odrážel to, co sami považujeme za důležité. Vyzvali jsme tedy občany, aby se vyjádřili i k tomu, co pálí je samotné a co v dotazníku zmíněno nebylo. Všem čtyřiapadesáti respondentům upřímně děkujeme.

Nejširší shoda v odpovědích a zároveň nejemotivnější komentáře vzbudily dvě otázky: potřeba vybudovat bezpečnou cestu pro pěší a cyklisty ze Z.T. do Řevnic (45 hlasů) a nesouhlas s výstavbou nového fotbalového hřiště (rovněž 45 hlasů). Úsek silnice, kde chybí chodník a kde přehlednosti navíc brání plechová ohrada bývalého sběrného dvora, okomentovalo několik lidí jako „životu nebezpečný“. Komentáře k plánované výstavbě sportovního areálu vesměs zmiňovaly nepoměr mezi nákladností projektu a aktivitou místního fotbalového družstva.

Některé komentáře zmínily žalostný stav okolí třebaňského nádraží (není divu, že právě zde byla nedávno natáčena scéna odehrávající se v 80. letech), nedostatek laviček nebo několik let nefungující školní web. Občané jsou vesměs spokojeni s umístěním odpadových kontejnerů a oceňují aktivitu zastupitelstva připojit obec na vodovod a kanalizaci, vyskytly se však i rozpaky nad plánovaným přečerpáváním splašek z údolí do kopce k budoucí svinařské čističce. Pokud by se mezi místní odbornou veřejností našel někdo schopný kvalifikovaně se k projektu vyjádřit, jistě by to bylo ku prospěchu věci.

František Chlaň

Copyright © SALTO z.s., publikování nebo šíření obsahu webové prezentace http://www.os-salto.cz je bez písemného souhlasu majitele zakázáno. Všechna práva vyhrazena.
16183/663/663a DRP  created by B.P&Co. /32